Edit Content

Stay Connected

GABRIEL TÓTH

CEO a spolumajiteľ komunikačnej agentúry New School Communications a startupu elv.ai @gabriel_toth_newschool

Predtým 10 rokov pôsobil na komunikačných oddeleniach veľkých korporácii a mal to šťastie absolvovať viacero zahraničných stáží a kurzov, napríklad na Georgetown University vo Washingtone. Absolvent politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Na rovnakej katedre získal aj doktorát (PhD.) z politickej komunikácie so špecializáciou na online a sociálne siete. Dodnes na fakulte učí a je externým členom katedry politológie.

All Sessions by GABRIEL TÓTH

15:30 - 16:15

Panelová diskusia - Umelá inteligencia v marketingu: pomoc alebo hrozba?